Výroba a montáž kovových závěsných balkonů a jiných kovových prvků.

+420 777 285 115

kovojih@seznam.cz

Kontakt / Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Odesláním formuláře uděluji souhlas firmě KOVOJIH JH s.r.o., IČO: 08445028, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával moje osobní údaje (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) a to za účelem přijímání mých sdělení v rámci kontaktního formuláře dostupného na těchto internetových stránkách správce.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu: kovojih@seznam.cz  či dopisem zaslaným na adresu: KOVOJIH JH s.r.o., Hospříz 92 ,
377 01  Jindřichův Hradec
.

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.